MENTÁLNÍ KOUČINK


Je to vaše mysl, kdo vytváří váš svět, tak si jej vytvořte ke své radosti...


POMÁHÁM ROZVÍJET VNITŘNÍ LEADERSHIP

Vy vytváříte svůj vlastní život. Nedovolte ostatním, aby ho tvořili za vás. Skutečně silní budete, pokud budete dělat to, k čemu jste byli stvořeni a budete to dělat skvěle...


"Pavlína je velký profesionál ve svém oboru. Pro mně osobně je zároveň  inspirativní osobností.  Lidským způsobem umí nastavit zrcadlo a velmi přirozeně přimět k tomu, že si vlastně sami odpovíte na otázky, na které hledáte odpovědi. Vím, že jsem se posunula velkými kroky dopředu se svým  vlastním leadershipem právě díky inspirativním koučinkům s Pavlínou. Navzdory tomu, že je velmi vyhledávanou a tím i velmi zaneprádzněnou koučkou, je schopná Vám být k dispozici a má 100% focus pouze pro Vás, čímž Vám dává pocit důležitosti a to je jedna z mnohých věcí, které si na Pavlíně cením". 

Lucia Tarnoczy, CEO, DIVAS drink INTERNATIONAL as

LEKTORKA SE SRDCEM - KOUČKA S DUŠÍ - FIREMNÍ VRBA - RYCHLÁ SPOJKA. Tak charakterizují mou osobnost firemní klienti a moje duše se usmívá. Možná to nejsou úplně typické formulace na firemní vizitku, zato však vystihují mojí současnou pracovní osobnost. 20 let spolupráce s lidskými bytostmi ve velkých i malých firmách v roli lektorky a koučky, vlastní zážitek s blížícím se syndromem vyhoření, který jsem zažila před 10 lety, půlroční výpadek po napadení zákeřným klíštětem... zkrátka a dobře, krásně namíchaná souhra okolností a osudu významně zatřásla nejen mými životními hodnotami, ale rovněž i vnímáním člověka jako celistvé osobnosti, která má v sobě ukrytou velkou sílu. A právě tuto sílu pomáhám lidem najít a využít ku prospěchu svému a rovněž i k prospěchu firmy, která tvoří součást jejich harmonického života. 

Pomáhám firmám rozvíjet a posilovat celistvou osobnost jejich  zaměstnanců...

LEKTORKA SE SRDCEM - spolupracuji s firemními klienty, kteří si uvědomují dar, který v podobě zaměstnanců mají a chtějí rozvíjet jejich celistvou osobnost. Nezaměřují se jen na rozvoj určitých kompetencí, ale celkově na rozvoj jejich osobnosti, talentů a vnitřní spokojenosti. Tito klienti jsou si vědomí, že spokojený zaměstnanec přináší o mnoho vyšší výsledky a dokonce ještě s radostí. Ano, pomáhám lidem k tomu, aby jim činnost, které se věnují, přinášela RADOST. 

Pomáhám odhalovat skrytý potenciál...

KOUČKA S DUŠÍ - vnímám člověka jako celistvou osobnost, která má v sobě překrásnou duši. A právě její spokojenost ovlivňuje nejenom jeho pracovní kroky, ale i celý život. A tak mnoho lidí při koučování provázím nejenom při řešení pracovních situací, ale i při objevování a odhalování své osobnosti, svých talentů, své síly, svého vnitřního kompasu, jednoduše - svého opravdového já. A věřte, že je to nádherné, zažívat společně s klienty jejich AHA momenty při rozkvětu schopností, které měly doposud dovedně skryté. 

Pomáhám lidem vnímat širší souvislosti... 

FIREMNÍ VRBA - ano, i takové pojmenování dostávám..., a upřímně? Jsem na něj hrdá.  Mnohdy "jen" vyslechnutí zaměstnance, šéfa či majitele společnosti přinese o mnoho vyšší účinek než sebelepší školení. Naslouchat člověku s opravdovým zájmem je dnes vzácná disciplína a přitom tak účinná. Když sleduji člověka, jak vypráví, postupně si třídí myšlenky, dívá se do nastaveného zrcadla a nachází jiné pohledy na situaci, kterou řeší, tak se těším společně s ním. Zní to jednoduše, že? Vědomé naslouchání však mnoho lidí opravdu postrádá.

Propojuji zaměstnavatele a zaměstnance...

RYCHLÁ SPOJKA - název krásně vystihuje, že mnohdy funguji jako spojka mezi  zaměstnavatelem a zaměstnanci (samozřejmě i opačně). Zavádění změn, aktivity na souznění společné komunikace, podpoření harmonických vztahů mezi odděleními a spousta dalších aktivit - to už je jen přirozené vyústění toho, že s firmami spolupracuji dlouhodobě, znám jejich přednosti i stránky k rozvoji, citlivě vnímám atmosféru ve firmě i její změny, dokážu porozumět jak zaměstnavateli, tak zaměstnancům a najít vhodné způsoby, jak tyto dvě "bubliny" propojit v jeden tým, který táhne za jeden provaz. 

"Koučinky s tebou mi přinesly možnost dívat se na denní situace z jiného úhlu pohledu. Situace, které mě dokázaly rozladit a vynést z komfortní zóny se postupem času méně a méně opakovaly. Nebylo to změnou okolí, ale změnou perspektivy, z jaké jsem se na dané momenty dívala já. Posílila jsem schopnost zvládat stresové situace, které snižovaly kvalitu mého života. Stres, který mi pramenil z každodenní dynamiky práce, se uměl nenápadně přenést i do sféry soukromého života. Vlastně.., ani nevím, jestli bych to přesně pojmenovala, že jsem posílila schopnost zvládat stres anebo jsem se jen naučila odpovídat si na otázku "Co nejhoršího se může stát?" - což je pro mě památeční, trefná a mnoho věcí řešící otázka. Tuto moudrost se snažím posunout i mezi ostatní lidi v mém okolí."  

Ivana Porubanová, logistics manager

VÁŠ TALENT CHCE VZKVÉTAT

Podcast o seberozvoji a nastavení mysli


PO ABSOLVOVÁNÍ NAŠEHO ŠKOLENÍ OPUSTILA SVOJÍ PRÁCI... Nápis jako z bulváru, avšak je to čistá pravda. Šla uplatnit dar, který dostala - talent. Každý člověk je talentovaný, jen o tom mnohdy neví. Z mnoha důvodů. Rodina, škola, okolí či pracovní prostředí - to vše se mnohdy nevědomě podílí na uhašení jiskřičky, která nás žene vpřed a tím jsou naše talenty. Jenže právě talent chce být odhalen a uplatněn. Přináší do života krásnou lehkost bytí a to i pracovního. Pokud využíváme svoje talenty, dosahujeme výsledků s nádhernou lehkostí...