Jak zvládnout změny...

23.03.2021

Rok změn... Celoroční trénink zvládaní změny. Neubráním se úsměvu, když si vzpomenu na spoustu rozhovorů s manažery při koučovacích rozhovorech, kdy se připravovali na zvládnutí daleko menších změn, než přinesl minulý rok. A s ohlédnutím na uplynulé období se jen utvrzuji, jak velkou moc mají při zvládnutí změny tři základní pilíře. O jaké pilíře se jedná? Zná je mnoho manažerů, kterým zaleží na lidech, kteří chtějí zvládnout změny co nejlépe a kteří si dokonce uvědomují sílu slov, kterými své lidi podporují...

PLÁN - stanovit si cíl

Vytvořit pomyslnou mapu, která pomáhá na cestě nejen průvodci změnou -manažerovi, ale především lidem, které vede. Pokud lidé vidí cíl a smysluplnou cestu k němu, pak jsou ochotni přelézat i nelehké překážky, které je na cestě čekají, protože v tom vidí SMYSL. Už vidíte podmínku úspěchu? Ano, máte pravdu. V první řadě musí mít naprosto jasno o cíli ten, kdo změnou provází. A ruku na srdce, opravdu vždy vidíme tento přístup od lidí, kteří by měli být pro ostatní vzorem?

RACIO - oznámit změnu srozumitelným a přijatelným způsobem

Mít cíl a jasno v tom, co chci změnou dosáhnout, ještě nemusí být zárukou úspěchu. Pokud nedokážu změnu správně komunikovat a vysvětlit, bude i ta nejlepší myšlenka určena k zániku. Čím většímu množství lidí změnu komunikujeme, tím důležitější a náročnější bude volba slov.

A především, je velmi účinné, zaměřit naše poselství na to, co lidem změna a s ní spojené překážky na cestě PŘINESE. Nikoliv na zdůrazňování, jaké tresty a újmy přijdou, když změnu lidé nepřijmou. Malá změna, že? A velmi, velmi účinná. Lidé jsou moudří a netřeba z nich dělat nesvéprávné bytosti, které musíme tahat na nitkách jako loutky. Pokud budeme mít jasno v tom, co chceme, a komunikujeme změnu pro lidi přijatelným způsobem, máme skvěle našlápnuto k úspěšnému dosažení změny. Rozhodně jsme tím položili základ pro vybudování důvěry. K jejímu podpoření využijeme třetí pilíř.

EMOCE - Podpořit a povzbudit

Člověk je tvor emoční. Z mé mnohaleté praxe lektorky a koučky však vím, že čím vyšší pozice, čím vyšší manažer, tím menší pochopení pro emoce svých lidí. Jsou výjimky, světlé a zároveň skvělé výjimky, jejichž emoční vyspělost z těchto lidí činí přirozené lídry, pro které jejich lidi pracují s radostí. A právě při komunikování změn je nesmírně důležité vnímat lidské emoce a reakce, které jsou s nimi spojené - strach, obava, nejistota a mnoho dalšího, co změny a zvláště ty dlouhodobé přináší. Pravda, jsou i lidé, kteří změny vítají, ale primární je přirozená obava z neznámého. Co lidé kromě cíle a srozumitelných slov při změnách potřebují? Povzbudit, podpořit, dát najevo, že jsme tu pro ně, že v tom nejsou sami a rovněž... hovořit s nimi, vyslechnout je. Kolik vrcholných manažerů toto opravdu dělá? Obrázek si učiňte sami :-)

Jsem hrdá na manažery firem, velkých či malých týmů, kteří v současné, velmi nelehké době pomáhají svým lidem změny i pomocí těchto třech pilířů zvládnout...